+48 690 891 238

+48 690 891 238

alexterr11

alterod65@gmail.com

Pieniądze w naszym życiu

Temat zawsze aktualny... pieniądze. Skąd je wziąć? Ile nam potrzeba? Czy warto za to płacić? Jak szybko się rozchodzą! Pieniądze, pieniądze, pieniądze... Dlaczego niektórych boli głowa o to, na co je wydać, a innych, jak przeżyć do wypłaty? Spróbujemy wyjaśnić tę kwestię...

Szkolenia Pieniądze w naszym życiu, Szkolenia dla rodziny, Szkolenia dla personelu medycznego
Cel Szkolenia
- ukształtowanie wyobrażenia o pieniądzach jako o silnej energii, zdolnej do zniewolenia człowieka lub stania się jego wiernym pomocnikiem;
- wyleczenie się z kompleksów, przesądów w sferze finansów i stworzenie pozytywnego stosunku do pieniędzy, swojej działalności oraz samego siebie.

Podstawowe tematy szkolenia
- źródła pieniędzy;
- pieniądze i społeczeństwo;
- pieniądze jako energia; pieniądze i religia;
- pieniądze i psychologia;
- charakter człowieka i pieniądze; pieniądze i relacje rodzinne;
- jak przyciągnąć do siebie pieniądze;
- duże i małe pieniądze;
- strach przed posiadaniem/brakiem pieniędzy;
- twój plan i twoja rzeczywistość.

Odbiorca docelowy
Wszyscy, pragnący posiadać pieniądze w wystarczającej ilości, a także umieć się z nimi zaprzyjaźnić. Program oferuje uczestnikom wiedzę, umiejętności, standardy percepcji i zachowań, przy których przestrzeganiu pieniądze będą Twoim stałym towarzyszem.

Сzas trwania
8 godzin
Koszt szkolenia
Koszt uzgadniany indywidualne

Komentarza