+48 690 891 238

+48 690 891 238

alexterr11

alterod65@gmail.com

Niepełna rodzina a pełnowartościowe życie

Życie jest nieprzewidywalne. Bywają różne chwile. Ze 100% pewnością znamy tylko dzień wczorajszy. W jakiś sposób skupiamy się (niektórzy lepiej, niektórzy gorzej) na teraźniejszości. A nasze jutro... jakie będzie?
Jak czuć się pełnowartościową osobą w niepełnej rodzinie (a tych jest niestety bardzo dużo)? Co powinno być w domu obecne, jakie priorytety należy wyznaczać, czego się uczyć, jakich wyborów dokonywać, w co wierzyć, jakim być typem człowieka?...

Szkolenia Niepełna rodzina a pełnowartościowe życie, Szkolenia dla rodziny, Szkolenia dla personelu medycznego
Cel Szkolenia
- kształtowanie atmosfery przyjaźni, wzajemnego szacunku i miłości w rodzinie;
- stworzenie warunków dla odczuwania pełnej swobody i realizacji każdego członka rodziny;
- likwidacja kompleksu niższości;
- tworzenie celów i planów;

Podstawowe tematy szkolenia
- przyczyny i skutki życia w niepełnej rodzinie;
- obiektywizm i realistyczne podejście do sytuacji;
- zaufanie i miłość;
- szacunek i wsparcie;
- podział ról w rodzinie;
- samorealizacja i rozwój osobisty;
- rola i wpływ rodziny, bliskich, przyjaciół;
- lekcje życia i tworzenie planów.

Odbiorca docelowy
Jest to program dla ludzi, doświadczających określonych trudności w relacjach na linii dzieci-rodzice. Dla dzieci i młodzieży, żyjących i kształtujących swoje "ja" w niepełnych rodzinach. Dla rodziców, w których życiu pojawiło się wiele niewiadomych.
Program wiele kwestii postawi na odpowiednich miejscach. Uraza i zwątpienie, poczucie beznadziei i żalu do samego siebie znikną możliwie jak najszybciej z Twojego życia!

Сzas trwania
8 godzin
Koszt szkolenia
Koszt uzgadniany indywidualne

Komentarza