+48 690 891 238

+48 690 891 238

alexterr11

alterod65@gmail.com

Psychologia sukcesu

Szczęśliwy traf zdarza się niezwykle rzadko. Sukces należy budować od postaw. Budować w sposób fachowy i poprawny. Wtedy rzeczywiście pojawi się on w Twoim życiu! Sukces można osiągnąć w każdej sferze życia człowieka. Sukcesy w pracy, w miłości, w rodzinie... Co odróżnia człowieka sukcesu od zwykłego szczęściarza? Czym tak wyjątkowym obdarzeni są ludzie sukcesu? Rozważmy tę kwestię...

Szkolenia Psychologia sukcesu, Szkolenia dla rodziny, Szkolenia dla personelu medycznego
Cel Szkolenia
- zachowanie szacunku do samego siebie oraz zdrowia; - kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie odpowiednich celów i ich osiągania;
- odnajdywanie swojej drogi życiowej oraz umiejętność przekładania marzeń na rzeczywistość;


Podstawowe tematy szkolenia
- poprawne wyznaczanie celów;
- wypracowywanie pewności siebie;
- realizacja swoich pragnień;
- osiągnięcie realnego sukcesu w biznesie;
- zachowanie zdrowia;
- umiejętność czerpania radości z życia;
- wpływ na ludzi.

Odbiorca docelowy
Osoby, które biorą (lub zamierzają wziąć) los w swoje ręce, którym obce jest uczucie rozpaczy i urazy, żalu do samego siebie, szukanie winnych.
Program oferuje narzędzia, niezbędne do kształtowania samego siebie, swoich celów i planów, realizacji nadziei i marzeń...

Сzas trwania
8 godzin
Koszt szkolenia
Koszt uzgadniany indywidualne

Komentarza