Transformacja rodziny w czasie wojny

Zagadnienia podstawowe:

Nieoczekiwane zerwanie rodziny, opuszczenie domu rodzinnego, utrata więzi społecznych, trudności finansowe i moralne, brak jednego z członków rodziny. Wszystko to prowadzi do skrajnej potrzeby zostania liderem, przewodnikiem, opiekunem dzieci. Jak się nim stać? Co robić? Jak być?

Proponowane rozwiązania:

Właściwa samoocena, wiara w siebie, poszukiwanie rozwiązania trudnych sytuacji, konstruktywne działania

cropped-logo-terechenko-e1658578511689.jpg

Szkoła Poradnictwa Aleksandra Tereszczenko

© teralex.com.ua. 2022Wszelkie prawa zastrzeżone

Wsparcie techniczne i rozwój strony internetowej

bjgroupua@gmail.com