+48 690 891 238

+48 690 891 238

alexterr11

alterod65@gmail.com

Program indywidualny "Anty stres - sposoby na przetrwanie studenta w Warszawie"Konsultacje Program indywidualny
Zagadnienia podstawowe
Bardzo dużo młodych ludzi po przejściu wszystkich procedur związanych z wyjazdem do Polski w celu dalszej edukacji, znajduje się w sytuacji dla siebie niestandardowej. Stopień adaptacji do nowego środowiska, języka, kuchni, mentalności, placówki edukacyjnej, gotowości do samodzielnego życia, podejmowania decyzji, będąc z dala od rodziny jest w każdym przypadku różny. Stąd też biorą się problemy z samooceną, lękiem, poczuciem zagubienia, przygnębienia czy wyizolowania. To wiek pierwszych miłości, nowych spotkań, tworzenia się par. Często jest to również kwestia kłopotliwa.

Proponowane rozwiązania
Współczesne, profesjonalne wsparcie informacyjne i psychologiczne jest oferowane wszystkim tym, którzy znaleźli się w trudnym dla siebie położeniu. Często niezbędna jest sesja spotkań z psychologiem w celu doprowadzenia myśli, planów czy nastroju do porządku. Jedną z form wsparcia młodzieży dostrzegamy w budowaniu prawidłowego modelu kontaktu z rodzicami, którzy również znajdują się w nowych dla siebie realiach - z dala od dzieci, nie wiedzą jak im pomóc! Po uzgodnieniu z rodzicami jesteśmy gotowi podjąć się nadzoru lub opieki nad dziećmi w okresie ich nauki. Pozwoli to na kontakt z nami 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę!

Konsultacje koszty
Koszt uzgadniany indywidualne

Komentarza