+48 690 891 238

+48 690 891 238

alexterr11

alterod65@gmail.com

Centrum Skutecznej Komunikacji


Centrum Skutecznej Komunikacji jest stworzone dla was, Drodzy Przyjaciele, w pięknym, bardzo przytulnym, nowoczesnym i dynamicznym mieście Warszawa. U każdego z nas przychodzi czas, kiedy w życiu zachodzą zmiany - pojawiają się nowi znajomi, przyjaciele. Pomysły i plany urzekają nas i zmiany nadchodzą w wielu dziedzinach – biznesie, życiu prywatnym. Zmieniają się przyzwyczajenia i wiele rzeczy wokół nas. Są ludzie, którzy łatwo adaptują się do nowego środowiska .Ale w drugiej strony mamy również tych , którym przychodzi to dużo trudniej . Dotyczy to również biznesu - współpracy i zespołów.

Wyznaczamy sobie bardzo ambitne cele poprzez organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek edukacyjnych i organizacyjnych imprez, doradztwo w sprawach działalności gospodarczej i zarządzania jakościowo poprawić życie, zarówno jednostek, jak i zespołów w całości . Nasza działalność pomoże tym wielu, którzy odważyli się i nie bali się otworzyć biznes, już prowadzą działalność komercyjną, szuką nowych powiązań, partnerów. Mają trudności w zarządzaniu zespołem. Obserwacja i doświadczenie mówią o tym, że wiele trzeba zmienić, aby osiągnąć sukces –są to zarówno przyzwyczajeni, jaki i maniery styl prowadzenia biznesu . W naszym Centrum, tobie chętnie w tym pomogą!
Centrum Skutecznej Komunikacji działa w następujących kierunkach:

CONSULTING

W warunkach konkurencyjnego rynku nawet silne i rozwinięte firmy często mają trudności, które mogą być spowodowane zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi okolicznościami.

Sytuację braku równowagi w firmie mogą utworzyć napięte relacje między podwładnymi, top-menedżerami, nadejście nowego kierownika, partnerów i/lub wykonawców. Gdy wszystkie te problemy firma nie może rozwiązać własnymi siłami, wyjście z sytuacji —zwracanie się do Centrum Skutecznej Komunikacji, do profesjonalnych doradców.

Doradztwo odbywa się w kierunkach:
- - wspólnego zarządzania — przeprowadzenie oceniających zajęć, tworzenie struktury organizacyjnej, pomoc Spółce w sytuacji kryzysowej, możliwe jest wyszukiwanie nowych partnerów;
- zarządzanie kadrami (HR management) — kadrowe doradztwo (pomoc w poszukiwaniu i selekcji personelu), kształtowanie kultury firmy, tworzenie programu motywacyjnego, prowadzenie szkoleń;

EDUKACJA
- –Edukacja w Polsce – to kompleksowy program "Swój człowiek za granicą", który zapewnia pełen pakiet usług w zakresie doboru kierunku, przygotowania i podjęcia studiów w Liceum lub na Uniwersytecie w Polsce. Korzystnem atutem jest nasze pełne wsparcie na wszystkich etapach, poszukiwanie mieszkania, organizacja kursów języka polskiego, transport.
- Usługi doradcze w naszym CSK są prowadzone w dwóch kierunkach: rodzinnym i osobistym, a także doradztwo ds. działalności gospodarczej i zarządzania
- Organizacja i prowadzenie programów szkoleniowych w cyklu "Życie Prywatne – Rodzina - Relacje". To właśnie ten temat, bez przywrócenia porządku w którym, wiele traci sens.
- Szkolenia z cyklu "Biznes - Zespół - Sukces" skierowane wszystkim tym, którzy zajmują się przyciębiorczoscią , biznesem. Tworzenie udanych zespołów, podstawy prawidłowego i efektywnego handlu, poziomowego serwisu, umiejętności przywództwa i zarządzania w europejskich standardach – to są tematy szkoleń dla biznesu.
- Organizacja i prowadzenie Konferencji, Kongresów, Festiwali, Wystaw. Wydarzenia te są poświęcone spotkaniom, wymianie doświadczeń, prowadzeniu warsztatów z najlepszymi specjalistami w różnorodnych obszarach działalności.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Ważnym kierunkiem w prace CSK – Współpraca Międzynarodowa.
Wiedza o potrzebach rynku, podstaw prawnych, języka, kontaktów osobistych, zrozumienie mentalności uczestników procesów negocjacyjnych, wszystko to przyczynia się pomyślnie rozwija się w kierunku, którego celem jest nawiązanie bliższych biznesowych i osobistych kontaktów między Firmami z różnych krajów.
Tak więc, na przykład, w ciągu ostatniego roku, przy udziale CSK, przygotowano i podpisano 25 Umów Międzynarodowych o handlu i wzajemnej współprace między Polskimi firmami oraz firmami z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Federacji Rosyjskiej.

Misja Centrum – chcemy sprawić, aby otaczający nasz świat stał się lepszy i łaskawszy poprzez rozwijanie spokoju wewnętrznego każdego z nas.
Dużo uwagi poświęcamy wsparciu przyszłych i młodych rodzin pod względem psychologicznym i edukacyjnym. To początek ich nowego życia, a jak wiadomo, fundament domu musi być trwały.

Cel Centrum – zwiększenie świadomości wśród ludzi, pragnących i potrafiących żyć harmonijnie i szczęśliwe. Zadanie Centrum – poprzez działalność doradczą i edukacyjną, a także oferty w zakresie edukacji i odpoczynku, chcemy zapewniać usługi najwyższej jakości, spełniające potrzeby klientów.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji 365 dni w roku!

Czekamy na Was z radością!