+48 690 891 238

+48 690 891 238

alexterr11

alterod65@gmail.com


Coś jest nie tak w moim życiu...

 <br/>Coś jest nie tak w moim życiu...  który nie choruje, ale i ten, którego ciało i duch tworzą harmonię Szczęśliwy człowiek to zdrowy człowiek. Chińskie przysłowie
Jak wiadomo, każdy typ osobowości jest związany ze skłonnością do określonych zachorowań i zaburzeń. Na przykład, melancholik ma skłonności do dystonii układu sercowo-naczyniowego oraz wegetatywno-naczyniowej, psychopatii schizoidalnej. Choleryk ma skłonności do dysfunkcji przewodu pokarmowego, układu moczowego, skurczy, drgawek, zachowań maniakalnych. Biorąc pod uwagę typ osobowości człowieka możliwe, a nawet konieczne jest wyraźnie określenie jego stanu psychicznego i fizycznego, a także wydanie zasadnych zaleceń dotyczących tworzenia programów w zakresie regeneracji, rehabilitacji oraz treningów z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i stanu danego człowieka.
Każda sytuacja życiowa przytrafia się człowiekowi z jakiegoś powodu. I jeżeli dostrzegamy, rozpatrujemy i pamiętamy podpowiedzi życia, to wszystko układa się dobrze.
Doradca rodzinny pomoże zrozumieć, że każda sytuacja życiowa ma swoje plusy i zalety! Trzeba tylko umieć je dostrzegać i przyjmować do swojego życia. Wszystko w życiu następuję według określonej kolejności i, co najważniejsze, dąży ku lepszemu! Wielki Sokrates już wiele wieków temu zauważył:
"Jeśli ktoś szuka zdrowia, zapytaj go najpierw czy jest gotowy unikać przyczyn chorób, dopiero wtedy możesz mu pomóc".
Właśnie poszukiwaniem zasobów, określaniem celu, tworzeniem planów życiowych zajmie się z daną osobą i jego rodziną doradca rodzinny. Fachowa i udzielona w odpowiednim czasie pomoc dziecku, dorosłemu, rodzinie ma na nich ogromny wpływ psychoterapeutyczny.
Centrum Skutecznej Komunikacji oferuje wszystkim, którzy cenią sobie zdrowie, dobre i szczere relacje w rodzicie, uczestnictwo w szkoleniach z zakresu nurtujących tematów. Przykładowe tematy:
"UTRACONA MIŁOŚĆ - STRATA CZY ODKRYCIE?" - pomoże uświadomić sobie ważność zachodzących zmian, zrozumieć istotę nieznanego wcześniej uczucia; nauczyć się żyć na nowo, być w stanie i chcieć wpuścić do swojego serca nowe uczucie.
"WIEK - BRZEMIĘ CZY OSIĄGNIĘCIE?" - pomoże poznać samego siebie; dokonać bilansu przeżytych lat; nauczyć się cieszyć "jesienią życia", odczuwać radość istnienia i możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem.
"TWÓJ MODEL ZDROWIA" - pomoże wykształcić silne przekonanie dotyczące konieczności harmonijnego rozwoju; opanować umiejętność i nawyki dbania o swoje ciało i duszę; nauczyć się wykrywania i usuwania przyczyn pogorszenia zdrowia i nastroju, znajdywać sposoby poprawy normalnej pracy narządów i układów.
"NIEPOWODZENIE - PORAŻKA CZY LEKCJA" - pomoże poznać samego siebie, ustalić przyczyny niepowodzeń, nauczyć się akceptacji niepowodzeń i mierzenia się z nimi; znajdywać podpowiedzi do rozwiązywania trudnych sytuacji, znajdywać sposoby wychodzenia z nich.
"ŻYCIE JAKO ZWIERCIADŁO NASZYCH PRZEKONAŃ" - pomoże sformułować kształt osobowości; odkryć potencjał jednostki do harmonizacji jej osobowości; umożliwi dokonanie analizy swoich przekonań i, w rezultacie, opracowanie nowego scenariusza życia. "ŻYCIE W TRAKCIE ŻYCIA LUB WYZNACZANIE CELÓW I SPOSOBY ICH REALIZACJI" - pomoże nauczyć się żyć, a nie egzystować; usuwać przyczyny obaw, fobii, fałszywych wyobrażeń; być gotowym do korzystania z "wszystkich barw życia".
"ŻYCIE PO MARSZU ŚLUBNYM MENDELSONA" - pomoże wypracować nowy model wzajemnych relacji; zredagować i zmienić postawy, plany życiowe; nauczyć się życia w nowych realiach.
"A OD JUTRA BĘDZIE NAS TROJE, A MOŻE I... CZWORO.
SZTUKA WPUSZCZANIA DZIECI DO SWOJEGO ŻYCIA" - pomoże określić gotowość i potrzebę posiadania dzieci; wykształcić wspólne stanowisko w kwestii posiadania dzieci; nabyć nową wiedzę i umiejętności, zdolności i przekonania; rozwijać odpowiedzialność za podjęte decyzje.
"PSYCHOLOGIA I PSYCHOSOMATYKA W DZIECIŃSTWIE I DOROSŁYM ŻYCIU" - pomoże zrozumieć właściwości rozwoju dziecka oraz kształtowania jednostki; określić interakcję komfortu lub dyskomfortu pomiędzy ciałem a duchem.
"PRZYSZYWANY TATA - PRZYJACIEL CZY WRÓG?" - pomoże zbudować w rodzinie atmosferę szczerości, wzajemnego wsparcia, szacunku w relacjach.
"NIEPEŁNA RODZINA A PEŁNOWARTOŚCIOWE ŻYCIE" - pomoże stworzyć warunki dla odczuwania pełnej swobody i realizacji każdego członka rodziny; zlikwidować kompleks niskiej samooceny; wyznaczać cele i plany; kształtować w rodzinie atmosferę przyjaźni, wzajemnego szacunku.
"PSYCHOLOGIA SUKCESU" - pomoże w odnalezieniu swojej drogi życiowej i wypracowaniu umiejętności urzeczywistniania swoich marzeń.
"ON I ONA.
PSYCHOLOGIA MIŁOŚCI" - pomoże lepiej poznać i zrozumieć samego siebie; zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw ludzkich zachowań, związanych z życiem seksualnym; zrozumieć psychologię miłości, dynamikę relacji w małżeństwie; przyczyny zdrad; zharmonizować wzajemne relacje w związku.
Razem będziemy mieli okazję nauczyć się, jak:
Zrozumieć, co zachodzi w twojej przestrzeni życiowej;
Rozwiązać problemy natury emocjonalnej i międzyludzkiej;
Wyjaśnić priorytety, korzyści oraz osiągnąć wyznaczony cel w oparciu o świadomy wybór;
Określić posiadane oraz niezbędne zasoby oraz sposoby ich uzyskania;
Dokonywać wybory i działać według własnego uznania:
Uzyskać harmonię duszy i działa, osiągnąć równowagę wewnętrzną.
Chcę żyć szczęśliwie!
Kto mi pomoże i nauczy, jak to zrobić?
Chcę żyć szczęśliwie!
Kto mi pomoże i nauczy, jak to zrobić?
Zdrowie człowieka określają nie analizy, a odczucia.
Z kolei odczucia wpływają na nasze analizy.
Współczesne życie jest bardzo dynamiczne.
Wymaga od człowieka umiejętności odpowiedniej adaptacji i wysokiej odporności na stres.
W pojedynkę jest nam trudno, a niekiedy nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z obawami, stresem, urazą, zazdrością, strachem i innymi negatywnymi emocjami.
Niezadowolenie, gniew, konflikty rodzinne, słaba zdolność do adaptacji w sferze zawodowej, strata pracy lub bliskiego człowieka sprawia, że nasze życie staje się trudne, nudne, przepełnione strachem. Pojawia się złe samopoczucie, dyskomfort, nieszczęśliwe przypadki, strata energii lub celów w życiu.
Ciało, jako nasz akumulator, po wyczerpaniu zasobów, zaczyna chorować, płakać, cierpieć i prosić o pomoc. Właśnie po to, aby odnaleźć balans, harmonię, równowagę pomiędzy duszą a ciałem, powstała idea pomocy doradcy rodzinnego. Człowiek, z zasady, może czasami szczegółowo opisywać swoje problemy i choroby. I jednocześnie nie mieć jasnego pojęcia o samym sobie, swoich potrzebach, możliwościach, zasobach i celach życiowych. Nie dostrzega sposobu rozwiązania takich zadań, które stawia przed nim życie i "trafia w ślepą uliczkę", nie rozumiejąc, że to właśnie problemy natury psychologicznej stanowią czynnik wyzwalający wiele zaburzeń somatycznych, ciężkich chorób, często wyglądających na nieuleczalne.
Potrzebujesz pomocy.
Wtedy też doradca, tj. specjalista jako niezależny i kompetentny ekspert, pomoże ci zrozumieć siebie, swoje relacje z innymi ludźmi, podpowie, jaki wybór będzie prawidłowy, a jakie postępowanie właściwe. Bywa, że od tego właśnie zależy twoje dalsze życie. Współpraca doradcy rodzinnego z lekarzem prowadzącym proces leczenia daje świetny skutek terapeutyczny w przypadku każdej choroby somatycznej ciała. Bardzo często właśnie od takiej konsultacji indywidualnej lub rodzinnej rozpoczyna się wspólna praca nad poprawą jakości życia klienta.
:: Doradca rodzinny, pracując indywidualnie, z rodziną lub grupą wyjaśni przyczyny, przez które człowiek osiągnął niekorzystny stan psychiczny. Z zasady, wyjaśnienie tej kwestii oszczędzi klientowi długotrwałego cierpienia, przeżywania, uczucia niepewności. Po wyeliminowaniu przyczyny takiego niekorzystnego stanu, można znacząco poprawić stan psychiczny człowieka, a więc pomóc mu osiągnąć dużo lepszy poziom zdrowia.
:: Doradca rodzinny dostarczy informacji, wiedzy, niezbędnych do tego, aby spokojnie, w sposób całkowity przyjąć siebie takim, jakim jesteśmy w określonej chwili i na podstawie wewnętrznych zasobów budować swoją nową rzeczywistość.
Pomoże to zdać sobie sprawę ze swoich celów życiowych, znaleźć podpowiedzi do rozwiązywania trudnych kwestii, odkryć swój potencjał, poprawić swoje wcześniejsze poglądy, nauczyć się żyć w nowych realiach, być w stanie zrozumieć swoje dzieci.
:: Doradca rodzinny pomaga wybrać spośród różnorodnych metod pomocy psychologicznej właśnie te, które z największym prawdopodobieństwem pomogą danemu klientowi, uwzględniając specyfikę jego problemu psychicznego oraz indywidualne uwarunkowania psychiczne.
:: Doradca rodzinny umożliwi ci bardziej szczegółowe zdefiniowanie oraz zredagowanie swoich potrzeb. Statystyczny człowiek, doświadczając przeżyć i nie posiadając kompetencji zawodowych, nie może (czasami nie chce) i nie musi dokładnie wyrażać swoich życzeń względem doradcy. A życzenie "chcę, żeby było mi dobrze" nie ułatwi pracy specjaliście.
Doradca i klient wspólnie decydują, jaka jest konkretna potrzeba, w jaki sposób można to realnie osiągnąć i ile czasu w przybliżeniu na to potrzeba. Próba oszczędzenia czasu i pieniędzy na konsultacjach psychologicznych nie ma sensu. W większości przypadków to właśnie kompetentna, profesjonalna konsultacja psychologiczna oszczędza czas, siły i pieniądze klienta, określa kierunek i sposoby pomocy psychologicznej, stanowi również gwarancję tego, że uda się urzeczywistnić twoje nadzieje.
Jak często potrzebna jest pomoc doradcy rodzinnego? Biorąc pod uwagę fakt, że taka Zdrowy człowiek to nie tylko ten,interakcja jest procesem dobrowolnym, sam decydujesz, jak często zachodzi potrzeba skonsultowania tej czy innej kwestii lub problemu.
Nie można się tutaj spóźnić, konsultacja musi się odbyć w odpowiednim czasie po to, aby stan psychiczny, dana kwestia lub problem były jeszcze do rozwiązania, a nie "zaniedbane" do tego stopnia, że nie da się już niczego zrobić.
Życzymy zdrowia wszystkim wam i waszym rodzinom!!!
Szczęśliwego, pełnowartościowego i długiego życia!!!

Komentarza