+48 690 891 238

+48 690 891 238

alexterr11

alterod65@gmail.com

Dla wszystkich tych, którzy złożyli przysięgę Hipokratesa...

 Dla wszystkich tych, którzy złożyli przysięgę Hipokratesa... Szkoła oferuje cykl programów szkoleniowych dla tych, którzy pracują jako pracownicy medyczni.
Zawód lekarza, pracownika medycznego uważa się za jeden z najważniejszych na świecie. Duże obciążenie fizyczne i emocjonalne, odpowiedzialność, kontakt z różnymi ludźmi (pacjentami oraz ich krewnymi) - wszystko to wymaga odpowiedniego przygotowania i wiedzy (jest to szczególnie aktualne zagadnienie w dobie medycyny komercyjnej oraz płatnych usług). Dla wszystkich tych, którzy postanowili związać swoje życie z medycyną (lub już związali) przeznaczony jest niniejszy cykl programów szkoleniowych.
Wśród nich:
Gościnność i prezentacja usług medycznych
Cel podstawowy - przyswojenie standardów gościnności, poprawnej i skutecznej prezentacji usług medycznych z uwzględnieniem specyfiki firmy. Uczestnicy szkolenia opanują techniki gościnności i poznają aspekty psychologiczne w zakresie opieki zdrowotnej. Poprawią umiejętności komunikacyjne w przypadku nowego partnera, nauczą się odpowiednio prezentować usługi firmy.
Rozwiązywanie konfliktów w pracy z klientem
Cel podstawowy - określenie znaczenia pojęcia "konflikt", jego typów i rodzajów, stworzenie różnorodnych klasyfikacji konfliktów, uświadomienie sobie nie tylko negatywnych skutków konfliktu, ale również elementów pozytywnych, wpływających na rozwój sytuacji. Pomoc uczestnikom w opanowaniu metod i technik przenoszenia impulsywnych zachowań, charakterystycznych dla sytuacji konfliktowych, na poziom zachowań obiektywnych, świadomych i konstruktywnych.
"Psychosomatyka w dzieciństwie i dorosłym życiu"
Cel podstawowy szkolenia - wyjaśnienie właściwości rozwoju dziecka oraz kształtowania się jednostki, omówienie kwestii optymalizacji relacji pomiędzy dzieckiem a jego rodzicami, pomiędzy dzieckiem a jego otoczeniem. Udzielenie szczególnej uwagi kwestiom reakcji ciała na zaburzenie optymalnych warunków rozwoju i komunikacji, głębszego sensu choroby; związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy psychiką danego człowieka a zachorowaniami somatycznymi; choroby ciała jako skutek zaburzeń reakcji psychologicznych. Uczestnicy szkolenia spróbują potraktować chorobę jako przyjaciela oraz pomocnika oraz nauczyć się akumulować energię niezbędną do pełnowartościowego i zdrowego życia.
"Wzmocnienie lojalności pacjenta względem firmy"
Cel szkolenia – wypracowanie indywidualnych zmian przez pracowników dla zrozumienia, że lojalność klienta do firmy jest odzwierciedleniem ich stosunku do klienta
"Podstawy skutecznej prezentacji lub wizyt informacyjnych u lekarza"
dla przedstawicieli medycznych Cel podstawowy - przyswojenie standardów gościnności, poprawnej i skutecznej prezentacji usług medycznych z uwzględnieniem specyfiki firmy. Uczestnicy szkolenia opanują techniki prawidłowej (skutecznej) wizyty i poznają aspekty psychologiczne nawiązywania kontaktu, budowania długotrwałych relacji biznesowych. Poprawią umiejętności komunikacyjne w przypadku nowego partnera, nauczą się odpowiednio prezentować usługi firmy.
"Budowanie zespołu"
Cel: Usprawnienie pożądanych modelów zachowań, współpraca i komunikacja w zespole; nauka inicjowania kontaktu w pozytywnym ujęciu oraz konstruktywnego kontaktu zwrotnego; podtrzymywanie i rozwijanie "ducha zespołu", lojalność i zaangażowanie współpracowników; identyfikacja i analiza nieskutecznych oraz autodestrukcyjnych modelów zachowań; podnoszenie poziomu inicjatywy oraz wypracowywanie sposobów osiągania celów.
"Szkolenie z zakresu kontaktów partnerskich"
Szkolenie z zakresu kontaktów partnerskich ma na celu kształtowanie form konstruktywnych zachowań w procesie kontaktu na zasadzie równorzędnych relacji partnerskich. Rozpatrywane będą różnorodne rodzaje i formy kontaktu. Zaakcentowane zostaną te najbardziej konstruktywne. Cel: Rozwój kultury komunikacyjnej jednostki.
"Szkoła dla pracowników administracyjnych centrów medycznych"
Cel: opanowanie umiejętności administracyjnych w warunkach prywatnych centrów medycznych. Opisane szkolenia i programy szkoleniowe docelowo mają pomóc pracownikom medycznym zwiększyć skuteczność i kompetencje w zakresie obsługi i komunikacji, co oznacza, że po powrocie do domu wciąż wystarczy im sił, aby poświęcić się rodzinie, dzieciom i bliskim.

Komentarza