+48 690 891 238

+48 690 891 238

alexterr11

alterod65@gmail.com

Pięć etapów autoafirmacji.

 Pięć etapów autoafirmacji. Każdy z nas ma jakieś Marzenie!
Wspaniale jest mieć Marzenie!
Jednocześnie często brakuje nam wiary w siebie, potwierdzenia swoich kompetencji.
Sugeruję, aby wszyscy czytelnicy zapoznali się z tym, jakie etapy autoafirmacji istnieją.
Jest ich pięć.
Tylko pięć!
A jak znacząco mogą poprawić twoje życie! Przeczytaj więc wszystkie te wyrażenia z takim przekonaniem, abyś nie tylko ty sam, ale i twoje otoczenie uwierzyło w te słowa.
1.
Cel mojego życia jest dla mnie jasny, mam wszystkie dostępne środki dla jego osiągnięcia. Dlatego wymagam od siebie wytrwałości. Wymagam od siebie nieustawania w wysiłkach. Stojąc w tym miejscu oraz nie odkładając niczego na później, obiecuję zrobić w tym celu wszystko, co w mojej mocy!
2.
Zdaję sobie sprawę z tego, że myśli, władające moim umysłem zawsze znajdą odzwierciedlenie w zewnętrznym działaniu. Dlatego poświęcę każdego dnia trzydzieści minut na to, aby skupić się na kształtowaniu takiej osobowości, jaką chcę widzieć, tworząc w myślach wyraźną wizję.
3.
Wiem, że każde pragnienie, które z należytą wytrwałością pielęgnuję w swoim umyśle, w ostatecznym rozrachunku uzyskuje środki praktyczne, niezbędne do jego realizacji. Dlatego dziesięć minut dziennie poświęcę na rozwój autoafirmacji!
4.
Wyraźnie wyznaczyłem cel swojego życia i nigdy nie zaprzestanę starań, dopóki nie osiągnę koniecznej dla jego osiągnięcia pewności siebie!
5.
Mam pełną świadomość tego, że ani bogactwo ani status społeczny nigdy nie będą na stałe, jeżeli nie będą opierać się na prawdzie i sprawiedliwości.
W związku z tym, nie wezmę na swoje sumienie transakcji, które nie przyniosą korzyści wszystkim ich uczestnikom. Osiągnę swój cel, posiłkując się wszystkimi środkami, z których chcę skorzystać we współpracy z innymi ludźmi.
Postaram się przekonać ich, aby mi pomogli, wykazując swoją gotowość do pomagania im.
Stłumię w sobie uczucie nienawiści, zawiści, podejrzliwości, nieczułość i cynizm, rozwijając miłość do drugiego człowieka, ponieważ wiem, że złe relacje z otoczeniem nigdy nie przyniosą sukcesu.
Sprawię, że inni ludzie we mnie uwierzą, ponieważ sam w siebie wierzę.
Podpiszę się pod tą formułą, nauczę się jej treści na pamięć i raz dziennie zacznę powtarzać ją na głos, mając absolutne przekonanie, że wpłynie to na moje myśli i postępowanie, a ostatecznie uzyskam szczęście i pewność siebie!

Komentarza