+48 690 891 238

+48 690 891 238

alexterr11

alterod65@gmail.com

Przykazania rozsądnego wychowania

 Przykazania rozsądnego wychowania<br/> 1. Podejmuj próbę wywierania wpływu wychowawczego będąc w dobrym nastroju.
2. Jasno określ, czego chcesz od dziecka (i wytłumacz mu to) oraz dowiedz się, co ono myśli na ten temat. Przekonaj je, że twoje cele wychowawcze stanowią jego własne cele.
3. Wpajaj dziecku samodzielność, wychowuj, ale nie kontroluj go na każdym kroku.
4. Nie podsuwaj dziecku gotowych rozwiązań, ale pokazuj mu wszystkie wiodące do niego drogi, rozpatrujcie wspólnie wszystkie poprawne i błędne drogi do celu.
5. Poczuj, uchwyć moment, kiedy osiągniecie pierwszy sukces, chwal dziecko za jego każdy udany krok.
Jednocześnie nie chwal ogólnikowo, ale za konkretne postępowanie. Nie "zuch z ciebie", a koniecznie "zuch z ciebie, bo..."
6. Jeżeli dziecko postępuje niewłaściwie, popełnia błąd, wskaż mu ten błąd. Od razu oceń postępowanie i zrób pauzę, aby dziecko zdało sobie sprawę z tego, co powiedziałeś.
7. Daj dziecku odczuć (poprzez uśmiech, uścisk), że mu współczujesz, wierzysz w nie, dobrze o nim myślisz bez względu na jego niedopatrzenie. Daj mu do zrozumienia (ale nie trzeba koniecznie tego mówić), że po zakończeniu tej nieprzyjemnej rozmowy, uznacie incydent za zakończony.
8. Oceniaj postępowanie, a nie osobę: człowiek jako istnienie i jego postępowanie to zupełnie co innego. "Jesteś złym dzieckiem!" (ocena osoby) bardzo często pada zamiast "Postąpiłeś źle!" (ocena postępowania). Istotne dopełnienie: twoja uwaga na temat błędu lub postępowania powinna być krótka i konkretna.
9. Wychowanie to sekwencja celów. Pomóż dziecku stworzyć system celów praktycznych – od najbardziej odległych do tych bliższych aż po dzisiejsze.
10. Osoba odpowiedzialna za wychowanie musi być twarda, ale dobra. Ani absolutna twardość, bez względu na wszystko, ani bezgraniczna dobroć nie nadają się na fundamentalną zasadę wychowania. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas - trzeba umieć stosować różne metody dostosowane do konkretnej sytuacji.
Wtedy też wychowanie dzieci zostanie również w odpowiednim czasie zrealizowane.

Komentarza