+48 690 891 238

+48 690 891 238

alexterr11

alterod65@gmail.com

Coaching jako styl zarządzania

Dany program jest nastawiony na wypracowanie sposobu indywidualnego wsparcia kierowników pododdziałów, oddziałów i służb, których celem jest rozwój zawodowy i osobisty, podnoszenie skuteczności zawodowej.

Szkolenia Coaching jako styl zarządzania, Szkolenia dla rodziny, Szkolenia dla personelu medycznego
Cel Szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla kierowników oddziałów i służb w celu opanowania skutecznego zarządzania personelem w warunkach pracy prywatnego centrum medycznego.

Podstawowe tematy szkolenia
- coaching wewnątrzorganizacyjny;
- coaching administracyjny;
- coaching kierownika;
- zasady coachingu
- funkcje kierownika;
- poziomy kompetencji;
- proces podejmowania decyzji;
- podstawowe narzędzia coachingu;
- właściwe relacje (dostosowywanie się);
- sposoby dostosowywania się;
- format rezultatu końcowego.

Odbiorca docelowy
Dla właścicieli, kierowników placówek i ich oddziałów

Сzas trwania
8 godzin
Koszt szkolenia
Koszt uzgadniany indywidualne

Komentarza