+48 690 891 238

+48 690 891 238

alexterr11

alterod65@gmail.com

Szkoła dla pracowników administracyjnych centrów medycznych

Rola pracownika administracyjnego w centrum medycznym jest bardzo ważna ze względu na to, że od jego profesjonalizmu, charyzmy, cech indywidualnych, umiejętności i zdolności, komunikatywności i sympatii do innych ludzi, zależy sukces firmy jako całości.
Oferowany program wyznacza sobie cel rozwoju wymienionych umiejętności i zdolności, przeszkolenia pracownika administracyjnego centrum pod względem wykonywania skutecznej pracy.

Szkolenia Szkoła dla pracowników administracyjnych centrów medycznych, Szkolenia dla rodziny, Szkolenia dla personelu medycznego
Cel Szkolenia
Opanowanie umiejętności administracyjnych w warunkach prywatnych centrów medycznych.

Podstawowe tematy szkolenia
- podstawy organizacji pracy;
- zarządzanie czasem;
- delegowanie uprawnień;
- praca zarówno z klientem lojalnym, jak i konfliktowym

Odbiorca docelowy
Pracownicy administracyjni, pracownicy call center oraz recepcji

Сzas trwania
8 godzin
Koszt szkolenia
Koszt uzgadniany indywidualne

Komentarza